Live Bigg Boss Kannada 8 Week 4 Nominations | VOTE NOW
 • Chandrakala
 • Divya S
 • Divya U
 • Manju
 • Nidhi
 • Prashanth
 • Raghu
 • Rajeev
 • Shamanth
 • Shankar
 • Shubha
 • Vaishnavi
 • Vishwanath