Bigg Boss Kannada 8 Week 5 Nominations Live

 • Aravind
  48% 2.3k / 4.8k
 • Nidhi
  5% 259 / 4.8k
 • Prashanth
  5% 290 / 4.8k
 • Shamanth
  23% 1.1k / 4.8k
 • Shankar
  11% 536 / 4.8k
 • Shubha
  6% 301 / 4.8k